رشت

در گیلان، ایران
امروز: جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر رشت، در استان گیلان، ایران

اطلاعات شهر رشت

آب و هوای شهر رشت

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۷۳ درصد، فشار: ۳۴۰۳۳.۲۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۶

ساعت: ۲۰:۲۲

دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)