رشت

در گیلان، ایران
امروز: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر رشت، در استان گیلان، ایران

اطلاعات شهر رشت

آب و هوای شهر رشت

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۸۷ درصد، فشار: ۳۴۴۳۹.۵۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۴.۷۸ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۷

ساعت: ۱۹:۱۳

دما: °۲۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)